Resurse Materiale

Liceul "Constantin George Calinescu" Gradistea, cuprinde trei localuri de scoala construite in 1906 ,1961-1962 si in 2008. In cele trei localuri de scoala se afla :

5 sali de clasa; 
1 laborator: biologie
1 laborator fizica -chimie dotat cu 10 calculatoare legate la internet unde se pot tine lectii in sistemul AEL. 
1 cabinet de informatica cu 24 calculatoare legate la internet; 
1 atelier de brutarie - patiserie dotat cu echipamentele necesare producerii painii si a produselor de patiserie;
2 ateliere de mecanica respectiv agricultura dotate cu utilaje si masini agricole; 
2  laboratoare tehnologice agricultura si industrie alimentara dotate cu echipamente moderne ;1 bucatarie moderna dotata corespunzator;1 sala de sport                                     1 Baza sportiva ce cuprinde : 1 teren de handbal, 1 teren de tenis de camp, 1 teren de baschet si 1 teren de volei.                                                                                    1.Centru de Documentare si Informare si biblioteca cu 17613 volume;                                                                                                                                                 Terenuri agricole – 7,5 ha    date in arenda.

Scoala cu clasele I-VIII „Nicolae Miclescu” Rasa cuprinde: 2 localuri de scoala construite in 1900 si 1961-1962.                                                                                                      In cele 2 localuri se afla: -6 sali de clasa                                                                                                                                                                                                                               -1 laborator de biologie                                                                                                                                                                                                                   -1 cabinet de informatica                                                                                                                                                                                                                    - 1 sala de sport                                                                                                                                                                                                                                  - 1 biblioteca                                                                                                                                                                                                                                             1 baza sportiva ce cuprinde 1 teren de handbal                                                                                                                                                                                       11,5 ha teren agricol ,date in arenda .

Scoala cu clasele I-IV „Mihai Viteazul” Cunesti cuprinde:

- 3 sali de clasa

- 1 punct muzeistic

- 14 ha teren agricol, dat in arenda

Gradinita cu Program Normal „Bobocel” Gradistea cuprinde:

- 4 sali de grupa

- 1 sala de mese

- teren de joaca de 1000 m.p.

Gradinita cu Program Normal „Cenusareasa „Cunesti cuprinde :

-2 sali de clasa

Sf. Nicolae”Rasa cuprinde :

2 sali de grupa

 

 

Resurse Umane

Cei 286 de elevi, din care 82 la clasele I-IV, 140 la clasele V-VIII, 18 elevi la cls. IX filiera tehnologica Domeniul :Industrie alimentara ,calificarea :Tehnician in morarit ,panificatie si produse fainoase  , vor fi instruiti de 23 de cadre didactice, din care: 4 învatatori; 
16 profesori; 
1 ingineri; 
1 maistru instructor. 
În acest moment din cele 23 de cadre didactice avem: 
5 titulari cu gradul didactic I; 
4 titular cu gradul didactic II; 
3 titulari cu definitivat; 
1 suplinitor calificat cu definitivat; 
10 debutanti.

Personal Auxiliar si nedidactic

La buna desfasurare a procesului instructiv-educativ contribuie si personalul didactic auxiliar si nedidactic, si anume:

1 secretar scoala; 
1 bibliotecar - documentarist;
1 contabil;
1 informatician

2 muncitori de întretinere;
2 îngrijitori;
1 paznic;

.

 

“Educatia pentru informatie în mediul rural defavorizat", avand ca finalitate infiintarea si functionarea unui CDI modern in valoare de  25 000 RON;
Proiectul pentru Invatamântul Rural RO 4691-0, cu subproiectul ,,Vocea scolii-Vocea comunitatii"-grant 11 130 RON;
Proiectul Phare RO 2003 “Coeziune Economica si Sociala” – pentru modernizarea invatamatului profesional si tehnic – grant in valoare 500 000 Euro;
Proiectul pentru dezvoltare scolara "Identitati Regionale" grant in valoare de 10 000 Euro;