“Educatia pentru informatie în mediul rural defavorizat", avand ca finalitate infiintarea si functionarea unui CDI modern in valoare de  25 000 RON;
Proiectul pentru Invatamântul Rural RO 4691-0, cu subproiectul ,,Vocea scolii-Vocea comunitatii"-grant 11 130 RON;
Proiectul Phare RO 2003 “Coeziune Economica si Sociala” – pentru modernizarea invatamatului profesional si tehnic – grant in valoare 500 000 Euro;
Proiectul pentru dezvoltare scolara "Identitati Regionale" grant in valoare de 10 000 Euro;