Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Joi, Februarie 02, 2023

 

Resurse Materiale

Liceul "Constantin George Calinescu" Gradistea, cuprinde trei localuri de scoala construite in 1906 ,1961-1962 si in 2008. In cele trei localuri de scoala se afla :

5 sali de clasa; 
1 laborator: biologie
1 laborator fizica -chimie dotat cu 10 calculatoare legate la internet unde se pot tine lectii in sistemul AEL. 
1 cabinet de informatica cu 24 calculatoare legate la internet; 
1 atelier de brutarie - patiserie dotat cu echipamentele necesare producerii painii si a produselor de patiserie;
2 ateliere de mecanica respectiv agricultura dotate cu utilaje si masini agricole; 
2  laboratoare tehnologice agricultura si industrie alimentara dotate cu echipamente moderne ;1 bucatarie moderna dotata corespunzator;1 sala de sport                                     1 Baza sportiva ce cuprinde : 1 teren de handbal, 1 teren de tenis de camp, 1 teren de baschet si 1 teren de volei.                                                                                    1.Centru de Documentare si Informare si biblioteca cu 17613 volume;                                                                                                                                                 Terenuri agricole – 7,5 ha    date in arenda.

Scoala cu clasele I-VIII „Nicolae Miclescu” Rasa cuprinde: 2 localuri de scoala construite in 1900 si 1961-1962.                                                                                                      In cele 2 localuri se afla: -6 sali de clasa                                                                                                                                                                                                                               -1 laborator de biologie                                                                                                                                                                                                                   -1 cabinet de informatica                                                                                                                                                                                                                    - 1 sala de sport                                                                                                                                                                                                                                  - 1 biblioteca                                                                                                                                                                                                                                             1 baza sportiva ce cuprinde 1 teren de handbal                                                                                                                                                                                       11,5 ha teren agricol ,date in arenda .

Scoala cu clasele I-IV „Mihai Viteazul” Cunesti cuprinde:

- 3 sali de clasa

- 1 punct muzeistic

- 14 ha teren agricol, dat in arenda

Gradinita cu Program Normal „Bobocel” Gradistea cuprinde:

- 4 sali de grupa

- 1 sala de mese

- teren de joaca de 1000 m.p.

Gradinita cu Program Normal „Cenusareasa „Cunesti cuprinde :

-2 sali de clasa

Sf. Nicolae”Rasa cuprinde :

2 sali de grupa

 

 

Resurse Umane

Cei 286 de elevi, din care 82 la clasele I-IV, 140 la clasele V-VIII, 18 elevi la cls. IX filiera tehnologica Domeniul :Industrie alimentara ,calificarea :Tehnician in morarit ,panificatie si produse fainoase  , vor fi instruiti de 23 de cadre didactice, din care: 4 învatatori; 
16 profesori; 
1 ingineri; 
1 maistru instructor. 
În acest moment din cele 23 de cadre didactice avem: 
5 titulari cu gradul didactic I; 
4 titular cu gradul didactic II; 
3 titulari cu definitivat; 
1 suplinitor calificat cu definitivat; 
10 debutanti.

Personal Auxiliar si nedidactic

La buna desfasurare a procesului instructiv-educativ contribuie si personalul didactic auxiliar si nedidactic, si anume:

1 secretar scoala; 
1 bibliotecar - documentarist;
1 contabil;
1 informatician

2 muncitori de întretinere;
2 îngrijitori;
1 paznic;

.